Zakelijk

Voor een paard als kudde- en prooidier is het van levensbelang om in een split second te weten wat zijn kuddegenoot bedoelt. Is er gevaar? Moeten we vluchten? Wie heeft de leiding? Hoe zijn de taken verdeeld? Al deze vragen worden beantwoord met het lezen van lichaamstaal. Dit maakt dat een paard uitermate gevoelig is voor hoe kudde­leden zich gedragen en wat er in hen omgaat, of dat nu een paard of een mens is.
Voor een paard wordt onduidelijkheid in het contact met de ander als onveilig ervaren. Heldere communicatie, vertrouwen en duidelijkheid over zaken als leiderschap en verdeling van taken is van levens­belang. Een kuddegenoot die A zegt, B voelt en C doet is niet veilig en paarden zullen dan ook altijd – ieder op een eigen manier – een directe reactie vertonen. Een paard wil een kuddegenoot die A zegt, voelt én doet. Met andere woorden, een kuddegenoot die in balans is.

Coachvragen ontstaan als er sprake is van disbalans. Je doet of zegt iets anders dan je denkt of voelt. Bij het terugvinden van die balans is het paard de beste feedbackgever! Het moment dat er bij jou bewustwording en/of gedragsverandering optreedt, zal het paard daar immers direct weer op reageren.Tijdens het uitvoeren van activiteiten met paarden in de coachsessie komen allerlei zaken die we in het dagelijks leven tegenkomen op een natuurlijke manier aan de orde. Hierdoor onstaan vaak als vanzelf metaforen voor het omgaan met situaties in het dagelijks leven. Je krijgt de kans om gedragsverandering te testen bij de paarden. Je kan zo direct ervaren wat verandering van jouw eigen gedrag bij anderen teweegbrengt.

Coachhond Billie

Emotionele veiligheid

Paarden leven in het hier en nu en zijn zeer vergevingsgezind. Ze zullen de ander steeds opnieuw oordeelloos tegemoet treden. Dit creëert een emotioneel veilige omgeving, waarin je je gemakkelijk kan openstellen voor zelfonderzoek.

Nieuwsgierig geworden naar de feedback die de paarden jou kunnen geven? Maak dan een afspraak.

Contact

Website door 2 Be Seen